Cadangan Kerja-Kerja MembaikPulih Loji Rawatan Kumbahan Dan Rangkaian Paip Pembetungan Di Taman Seri Marina, Kuala Kedah dan Taman Simpang Jaya, Simpang Empat, Kedah Darul Aman.

  1. STP 744 P.E. – Taman Simpang Jaya
  2. NPS 284 P.E. – Taman Simpang Jaya
  3. STP 2100 P.E. – Taman Seri Marina
  4. Sewer Network – Taman Simpang Jaya
  5. Sewer Network – Taman Seri Marina
Project Owner:
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan