PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI CADANGAN PINDAAN KEPADA PELAN SUSUNATUR YANG TELAH DILULUSKAN OLEH JPBD PADA 1 FEBRUARI 2005 NO RUJUKAN JPBD. SEL./02/06/00078(42) DI ATS PT 463, PT 465, PT 32101, PT 32110-PT32113, PT 32115 – PT 32116, PT32123, PT 32125 – PT32136, LOT 44521 DAN LOT 45012, BANDAR KOTA SERI LANGAT, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TETUAN SERIEMAS DEVELOPMENT SDN BHD.