CADANGAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN YANG MENGANDUNGI: 1. BLOK A -PANGSAPURI PERKHIDMATAN 46 TINGKAT 2. BLOK B -PANGSAPURI PERKHIDMATAN 48 TINGKAT 3. BLOK C – HOTEL 45 TINGKAT BESESRTA KEMUDAHAN HOTEL BERKAITAAN BESERTA PODIUM DARI PARAS G HINGGA LG 11 A. RUANG-RUANG PERNIAGAAN, RUANG IKLAN DAN ASRAMA PEKERJA B. 10 PARAS TEMPAT LETAK KERETA DAN RUANG PENJABAT PENGURUSAN TLK C. LOJI RAWATAN KUMBAHAN (STP) DI PARAS LG 11 KEPADA FASA l 1. BLOK A -PANGSAPURI PERKHIDMATAN 46 TINGKAT 2. BLOK B -PANGSAPURI PERKHIDMATAN 44 TINGKAT 3. KEMUDAHAN FASILITI DARI PARAS 1 HINGGA PARAS 2 4. RUANG PERNIAGAAN DAN KEMUDAHAN DI PARAS G HINGGA UG 5. RUANG PERNIAGAAN DAN KEMUDAHAN DARI PARAS LG1 HINGGA LG10 6. LOJI RAWATAN KUMBAHAN (STP) DI PARAS LG11 FASA 2 1. BLOK C -PANGSAPURI PERKHIDMATAN 44 TINGKAT 2. BLOK D -PANGSAPURI PERKHIDMATAN 46 TINGKAT KEMUDAHAN FASILITI DARI PARAS 1HINGGA PARAS 2 DI ATAS PT 23923 H.S(D) 18603 (LOT BARU 43031), GENTING HIGHLANDS, MUKIM DAN DAERAH BENTONG, NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR